Pergole – FAQ pod kątem prawnym

Minimalistyczna, funkcjonalna i trwała konstrukcja, dzięki której możliwe będzie stworzenie strefy wypoczynkowej osłoniętej przed wiatrem oraz opadami atmosferycznymi?

Aluminiowa pergola ogrodowa lub tarasowa to typ zadaszenia, które doskonale sprawdzi się w tej roli.Czy jednak można taki obiekt posadowić na działce bez zgłoszenia tego faktu w urzędzie, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji prawnych lub finansowych?

Czy pergola wymaga pozwolenia na budowę?

Kwestię tę reguluje artykuł 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z zapisem, o ile powierzchnia nie przekracza 35 m², konstrukcja tego typu (a także garaż, wiata, oranżeria czy przydomowy ganek) nie jest uważana za obiekt wymagający uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak pamiętać, że w obrębie jednej działki z istniejącym budynkiem mieszkaniowym lub przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, na każde 500 m² nie można zamontować więcej niż dwóch takich budowli.

Czy pergola ogrodowa lub tarasowa wlicza się do powierzchni zabudowy?

Oznaczona w MPZP lub WZ powierzchnia zabudowy to kluczowy parametr określający, w jakim stopniu możemy zabudować daną działkę. W dużej mierze zależy od interpretacji obowiązujących norm wspieranych przez orzecznictwo sądowe. Zasadniczo, do powierzchni zabudowy mogą nie wliczać się budowle niezależne (np. szopy, szklarnie) czy “elementy nieobudowane”. Parametr nie obejmuje też niezadaszonych tarasów. Do powierzchni zabudowy wliczane są zaś zadaszenia tarasów, a to, czy i pergola tarasowa zostanie ujęta w tym parametrze, zależy w dużej mierze od decyzji danego organu administracji.

Czy pergola wymaga zgłoszenia?

Według obowiązujących przepisów, jeżeli powierzchnia nie przekracza 35 m², nie ma konieczności zgłaszania chęci realizacji inwestycji do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeżeli jednak jest to większy obiekt, należy skierować zgłoszenie zamiaru budowy do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw – można przystąpić do rozpoczęcia prac.